Het eerste deel nodigt uit je biografie te onderzoeken en te documenteren met  behulp van grafische lay-outs. Het volledig vertrouwd zijn met  je biografische ervaringen is een essentiële basis voor het werken met vrijheid.

Het tweede deel wil je aanmoedigen om met verschillende creatieve werkvormen de biografie diepgaander te onderzoeken, waardoor je bewuster kunt omgaan met processen van verandering, metamorfose en transformatie. 

Het derde deel  kan je inspireren om dit werken met je biografie te gebruiken bij je beslissingen, opdat je je van consequenties uit het verleden emancipeert en resonantie initieert door het creëren van je toekomstige bestemming.

Ik word graag op de hoogte gehouden over prijs, publicatiedatum en voorinschrijving: 

 

* Verplicht veld